Lees of download de nieuwe Studiegids

Confessioneel Gereformeerd beraad

Confessionele Vereniging

Evangelisch Werkverband

Gereformeerde Bond Frysland

U bent bezoeker:

Home

Wat is ‘Theologische Vorming Gemeenteleden?’

  • “Ik zou best eens wat meer willen leren over de achtergronden van de Bijbel en het christelijk geloof.”
  • “Als ambtsdrager verlang ik naar toerusting en verdieping.”
  • “Ik ben leidinggevende in jeugd- en kringwerk en ervaar bij mezelf een tekort aan toepasbare kennis.”
  • “Wat zou ik graag nog eens in de lesbank plaatsnemen en me verdiepen in de rijkdom van de Schriften.”

Voor wie?

Herkent u deze vragen? Wellicht kunt u de uwe er zo aan toevoegen. De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden (TVG) wil aan dit verlangen tegemoet komen. De cursus is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor Bijbel, kerk en theologie. Op deze wijze worden niet alleen gemeenteleden toegerust, maar via hen mag er ook gewerkt worden aan de opbouw van de gemeenten! Al jaren worden deze cursussen in de kerk aangeboden. Ze zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor Bijbel, kerk en theologie.

Door wie:

De cursus is een samenwerkingsproject van de Friese afdelingen van het Confessioneel Gereformeerd Beraad, de Confessionele Vereniging, het Evangelisch Werkverband en de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Studiegids:

De Studiegids voor het seizoen 2013-2014 is nog online en hier te lezen of te downloaden.

Duur:

In drie jaar tijd worden de belangrijkste vakgebieden behandeld door vakbekwame en gemotiveerde docenten.

Toelatingsvoorwaarden:

Iedereen, die belangstelling heeft voor theologie, kan aan de cursus deelnemen. Er zijn geen verdere toelatingseisen, geen voorwaarden voor kerklidmaatschap, geen leeftijdsgrenzen en er wordt ook geen examen afgenomen. Wie de cursus afmaakt, krijgt een getuigschrift uitgereikt. Op deze wijze worden niet alleen gemeenteleden toegerust, maar via hen mag er ook worden gewerkt aan de opbouw van de gemeenten!

Uitgangspunt van de cursus:

De eigenheid van onze cursus in Drachten bestaat hierin dat het uitgangspunt van de cursus in de lesstof is: de Heilige Schrift als gezaghebbend en geloofwaardig Woord van God, in verbondenheid met het klassieke belijden van de Reformatie.

Duur

In drie jaar tijd worden de belangrijkste vakgebieden behandeld door vakbekwame en gemotiveerde docenten. Elk jaar bestaat uit 4 blokken van 6 avonden.

Waar

Zalencentrum ‘De Opgang’ (zalencomplex achter de Zuiderkerk), De Drift 46, 9203 GH Drachten.

Wat zijn de kosten

De cursus kostte in 2013 € 165,- per jaar. Echtparen betaalden samen € 250,-. Voor het seizoen 2014-2015 worden de kosten nog bekend gemaakt.

De eventuele aanschaf van boeken is niet bij de bovengenoemde kosten inbegrepen. Ook het vervoer is voor eigen rekening. Er vindt geen restitutie plaats voor niet bijgewoonde lesavonden. Deelnemers krijgen een nota toegezonden. Rekeningnummer van de cursus is: ING bank 5000563 ten name van de Cursus TVG-Drachten, Eyso de Wendtstraat 28, 9291 ET Kollum.

Start

Ook in D.V. september 2014 hopen we weer met een nieuwe (eerstejaars)groep te starten. Voor informatie en aanmelding verwijzen we naar onze website: www.tvg-drachten.nl. U kunt ook contact opnemen met de studiecoördinator: ds. J. Noordam, Korenmolen 126, 9203 VA Drachten, telefoon 0512-330343.

De Commissie TVG-Drachten:

  • ds. J. Noordam, Korenmolen 126, 9203 VA Drachten (coördinator), 0512-330343,
  • dr. J.F. Mol, Kommisjewei 10, 9217 RN Nijega, 0512-371525
  • ds. E.A. van Gulik, De Nova Cura 20, 9207 BW Drachten, tel. 0512-549394.

Samenvattend: TVG – een cursus theologische vorming en verdieping.