Lees of download de nieuwe Studiegids

Confessioneel Gereformeerd beraad

Confessionele Vereniging

Evangelisch Werkverband

Gereformeerde Bond Frysland

U bent bezoeker:

Locatie

Er wordt les gegeven aan twee groepen: een eerste- en een derdejaars groep.

Zalencentrum achter de Zuiderkerk,
De Drift 46,
9203 GH,
Drachten,
tel. 0512-518393

Kaartje De Drift.

Zalencentrum buitenkant.

Zalencentrum binnen.